Venkovní reklama

Médium, které nepřehlédnete.

Venkovní reklama se stala nezbytnou součástí našich měst a komunikací. Je to jedna z nejdůležitějších forem propagace, protože nepřetržitě oslovuje veliké množství lidí ze všech věkových i sociálních vrstev.

Venkovní reklamu nemůžete vypnout nebo zmačkat a zahodit. Nabízíme Vám rozsáhlou síť vlastních billboardů u nákupních center, dopravních uzlů a dalších exponovaných místech, otočné reklamní panely Prisma, reklamní štíty, plochy na přemostění silnic a dálnic, Visual Tower. Vaši reklamu vyrobíme od grafického návrhu po tisk a instalaci ať už se jednáo billboard, banner nebo atypické řešení.

Ukázky venkovní reklamy

Výhoda spolupráce s námi

Rozsáhlá síť vlastních reklamních ploch – billboardů, štítových stěn a Visual Towerů.Darothore a.s.

Jak nás najdete?
Naše služby
Pronájem reklamních ploch
Poptávka reklamy

Visual Tower

Prezentační stojan nové generace Visual Tower — nejvýraznější prezentační medium na českém trhu.
www.visualtower.cz

© 2016 Darothore a.s.